Concurs pentru cei mari, cu premii pentru cei mici
Concurs pentru cei mari, cu premii pentru cei mici
| ora |

REGULAMENT CAMPANIE

“CONCURS PENTRU CEI MARI, CU PREMII PENTRU CEI MICI”

 10.01.2022 – 13.01.2022

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei “Concurs pentru cei mari, cu premii pentru cei mici”, denumita in continuare Campania, este  SC Parenting Ads SRL, o societate infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, cu sediul în str. Galata, nr. 55, bl. A, ap. 18, Voluntari – Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23 / 262 / 2014, Cod Unic de Inregistrare RO32728895, cont IBAN RO24 RZBR 0000 0600 1649 4908, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentata prin Marius Dondorici în calitate de Administrator.

2. PERIOADA CAMPANIEI

2.1. Campania “Concurs pentru cei mari, cu premii pentru cei mici”,  se desfasoara in perioada 10.01.2022 – 13.01.2022, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/WebinariileSocialMoms

3. PARTICIPANTII

3.1. La campania “Concurs pentru cei mari, cu premii pentru cei mici”, pot participa toate persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament.

3.2. Nu pot participa la campanie angajatii Organizatorului si nici rudele de gradul I ale acestora. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care, prin comentariul lasat, incalca sau lezeaza bunele moravuri, practicile comerciale si/sau imaginea Organizatorului.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3 din prezentul regulament trebuie sa dea LIKE paginilor de facebook – NN si Webinariile Social Moms si sa povesteasca/ sa incarce o fotografie intr-un comentariu la postarea campaniei Concurs pentru cei mari, cu premii pentru cei mici”,   de pe pagina  https://www.facebook.com/WebinariileSocialMoms  cea mai recentă reușită a copilului lor.

Campania se va desfasura doar pe Facebook, pe pagina Webinariile Social Moms.

Reguli de incarcare a comentariilor pe timeline-ul paginii de Facebook Social Moms:

- comentariile sa respecte tema concursului;

- sa respecte conditiile impuse de legislatia in vigoare - nu trebuie sa fie ilegale, periculoase, calomnioase, obscene, defaimatoare, rasiste;

- sa nu constituie o incalcare a dreptului de autor si sa nu fie considerate ca instigare la acte ilegale;

- sa nu incalce dreptul la intimitate si viata privata a persoanelor;

- incarcarea unui material se face pe propria raspundere a participantului;

4.2. Castigatorul premiului oferite de catre Organizator va fi desemnat prin tragere la sorti si va fi anuntat pe Facebook printr-o postare separata.

5. PREMIILE.

5.1. Se vor acorda 1 premiu celor ce consta intr-un Cort Teepee djeco.

Valoarea premiului este de 383 RON.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Campania se desfasoara numai online, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/WebinariileSocialMoms

6.2. Alegerea castigatorului va fi facuta prin tragere la sorti folosind site-ul www.random.org, pe data de 13.01.2022

6.3. Dupa anuntarea castigatorilor pe Facebook, castigatorul va revendica premiul campaniei printr-un mesaj privat pe contul de Facebook Webinariile Social Mums, care sa contina datele de livrare (nume, adresa completa, telefon) pana cel tarziu pe data de 15 februarie 2022. Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data trimiterii mesajului cu datele de livrare integrale si corecte. Daca castigatorul nu trimite datele de livrare sau daca nu sunt corecte pana pe data de 15 februarie 2022, acesta va pierde dreptul de a primi premiul.

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu desemna castigator un participant care a obtinut premiul nerespectand prezentul regulament sau inregistrandu-se de mai multe ori cu conturi diferite de Facebook.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR.

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte bunuri si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor premiului oferit de catre Organizator.

8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul va plati taxa de curierat pentru transportul premiului catre castigator. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 8.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/ sau participant), la adresa URL

10. FORTA MAJORA.

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

10.3. Daca Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe Facebook Webinariile Social Moms.

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1 (1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR"), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

b) publicarea numelor castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);

c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legata a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal către:

• partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila,

• autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Participantii isi exprima acordul ca informatiile sa fie folosite de Parentign Ads in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct si promovare.

Durata de pastrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

12. INCETAREA CAMPANIEI.

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

 

 

Afla mai multe
ACEST EVENIMENT ESTE ORGANIZAT IN PARTENERIAT CU
Agenda
Invitati speciali
Evenimente precedente
Concurs pentru cei mari, cu premii pentru cei mici
Concurs pentru cei mari, cu premii pentru cei mici
10.Jan.2022
Afla mai mult
Pregatirea pentru nastere
Pregatirea pentru nastere
08.Dec.2017
Afla mai mult
Atelierul de dovleci
Atelierul de dovleci
25.Oct.2021
Afla mai mult
Farfuria la control!
Farfuria la control!
13.Feb.2020
Afla mai mult
Ghidul afectiunilor comune la bebelusi si copii
Ghidul afectiunilor comune la bebelusi si copii
04.Dec.2019
Afla mai mult
Invata sa cresti un copil autonom
Invata sa cresti un copil autonom
13.Nov.2019
Afla mai mult
DEZVOLTAREA EMOTIONALA LA COPIII MICI SI RELATIA DINTRE FRATI
DEZVOLTAREA EMOTIONALA LA COPIII MICI SI RELATIA DINTRE FRATI
17.Oct.2019
Afla mai mult
ADAPTAREA LA CRESA SI GRADINITA
ADAPTAREA LA CRESA SI GRADINITA
12.Sep.2019
Afla mai mult
PICNIC IN FAMILIE
PICNIC IN FAMILIE
24.Aug.2019
Afla mai mult
ALAPTAREA - UN DAR NATURAL
ALAPTAREA - UN DAR NATURAL
08.Aug.2019
Afla mai mult
Prima vacanta cu bebelusul
Prima vacanta cu bebelusul
18.Jul.2019
Afla mai mult
Tu cum nasti? Nasterea naturala si nasterea medicalizata  
Tu cum nasti? Nasterea naturala si nasterea medicalizata  
13.Jun.2019
Afla mai mult
Sanatatea copilului - alergii, viroze si alte afectiuni de sezon
Sanatatea copilului - alergii, viroze si alte afectiuni de sezon
09.May.2019
Afla mai mult
Curs intensiv de ingrijire naturala a nou nascutului
Curs intensiv de ingrijire naturala a nou nascutului
23.May.2019
Afla mai mult
Sanatatea copilului - alergii, viroze si alte afectiuni de sezon
Sanatatea copilului - alergii, viroze si alte afectiuni de sezon
09.May.2019
Afla mai mult
Nutritia pediatrica
Nutritia pediatrica
11.Apr.2019
Afla mai mult
Copiii, fata in fata cu tehnologia
Copiii, fata in fata cu tehnologia
21.Mar.2019
Afla mai mult
Sarcina si epigenetica
Sarcina si epigenetica
21.Feb.2019
Afla mai mult
Dezvoltarea emotionala si cognitiva a copilului in primii 3 ani de viata
Dezvoltarea emotionala si cognitiva a copilului in primii 3 ani de viata
31.Jan.2019
Afla mai mult
Mos Craciun in era digitala
Mos Craciun in era digitala
04.Dec.2018
Afla mai mult
Sanatatea copilului in sezonul rece
Sanatatea copilului in sezonul rece
07.Nov.2018
Afla mai mult
Gradinita, scoala si problemele lor
Gradinita, scoala si problemele lor
11.Oct.2018
Afla mai mult
Intrarea in colectivitate
Intrarea in colectivitate
06.Sep.2018
Afla mai mult
Alaptarea - un dar natural
Alaptarea - un dar natural
02.Aug.2018
Afla mai mult
Picnic in picioarele goale
Picnic in picioarele goale
15.Jul.2018
Afla mai mult
Primul an din viata bebelusului
Primul an din viata bebelusului
12.Jul.2018
Afla mai mult
Tu cum nasti?
Tu cum nasti?
07.Jun.2018
Afla mai mult
Cresterea si educarea copilului. Rolul tatalui.
Cresterea si educarea copilului. Rolul tatalui.
17.May.2018
Afla mai mult
Parintii, copiii si tehnologia.
Parintii, copiii si tehnologia.
09.May.2018
Afla mai mult
SOS. Fricile parintilor
SOS. Fricile parintilor
19.Apr.2018
Afla mai mult
Educatia incepe in uterul mamei
Educatia incepe in uterul mamei
16.Mar.2018
Afla mai mult
Totul despre nutritia pediatrica
Totul despre nutritia pediatrica
22.Feb.2018
Afla mai mult
Parenting modern
Parenting modern
31.Jan.2018
Afla mai mult
Cum dam libertate si siguranta copiilor pentru a deveni autonomi?
Cum dam libertate si siguranta copiilor pentru a deveni autonomi?
22.Nov.2017
Afla mai mult
Vaccinarea salveaza vieti?
Vaccinarea salveaza vieti?
08.Nov.2017
Afla mai mult
Parintii, copiii si tehnologia
Parintii, copiii si tehnologia
09.Mar.2017
Afla mai mult
Copii sanatosi in sezonul rece
Copii sanatosi in sezonul rece
28.Sep.2017
Afla mai mult
Back 2 school!
Back 2 school!
06.Sep.2017
Afla mai mult
Alaptarea, alegerea sanatoasa pentru copilul tau
Alaptarea, alegerea sanatoasa pentru copilul tau
03.Aug.2017
Afla mai mult
Picnic pentru familii cu copii cu varsta intre  0 si 3 ani
Picnic pentru familii cu copii cu varsta intre 0 si 3 ani
24.Jun.2017
Afla mai mult
SOS vine vacanta!
SOS vine vacanta!
09.Jun.2017
Afla mai mult
Diversificare sau autodiversificare?
Diversificare sau autodiversificare?
31.May.2017
Afla mai mult
Cate "Nu-uri" aude un copil in fiecare zi?
Cate "Nu-uri" aude un copil in fiecare zi?
17.Mar.2017
Afla mai mult
PICNIC IN FAMILIE
PICNIC IN FAMILIE
25.Sep.2021
Afla mai mult
Locatie

Modificari si setari importante online

In Uniunea Europeana s-a modificat legea privind datele personale ale utilizatorilor online si dorim sa va informam. Va rog sa le vedeti dureaza doar cateva minute. Te rog acceseaza aceste informatii pentru a putea folosi in continuare site-ul nostru.

Aflati:

Cum ne asiguram ca sunt protejate datele tale.

Cum utilizeaza site-ul nostru datele dumneavoastra personale.

Noile modificari la: Termeni si conditii, Politica de confidentialitate si Politica de cookie-uri.